Organizacija

Organizatori

Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora
Poliklinika za internu medicinu  i dijalizu B.Braun Avitum
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Klinička bolnica Merkur

 

Voditelji

prim. Boris Kudumija, dr. med.
doc. dr. sc. Mario Laganović, dr. med.
prof. dr. sc. Draško Pavlović, dr. med.
sc. Bojana Maksimović, dr. med.
Dubravka Mandić, bacc. med. teh.